+46 (0)31 - 84 04 50 info@conera.se

NÄR DU VILL GÖRA AVTRYCK

För oss på ConEra är en profilprodukt en handfast och vital del i en enhetlig kommunikationsstrategi. När den träffar rätt, är den en svårslagen påminnelse om ditt varumärkes förträfflighet. När den träffar fel, hamnar den i papperskorgen. Vi kan designa, producera och distribuera era giveaways, profilkläder och -produkter. Men innan vi kommer dit har vi grottat ner oss i ert varumärke, analyserat era mål, förutsättningar och inte minst: vilken målgrupp vi riktar oss mot. Så att du ska slippa lägga en enda krona på en produkt som gör fel sorts avtryck.

INSTAGRAM

Vi ger form åt din vision

När du kontaktar oss vet du kanske precis vad du vill beställa. Eller så har du en vision om vad du vill uppnå – vilka värden du vill förmedla till dina kunder, vad du vill att de ska känna. Vi hjälper dig oavsett hur långt du har kommit i processen. Titta gärna på våra case för att se exempel på några av våra projekt.

CSR

Att göra rätt avtryck handlar både om att utforma produkter som fyller sitt syfte, och om att i alla led ta hänsyn till människor och miljö. Något som kan vara svårt för en enskild aktör på en konkurrensutsatt marknad att leva upp till. ConEra är som enda svenskt företag partner i Global Promotions – ett globalt nätverk med ett eget kvalificeringssystem för godkända leverantörer. Det ger oss en unik tyngd i förhandlingar och betyder att vi kan ställa höga krav längs med hela produktionskedjan. Årligen betalar vi de lagstadgade avgifter som gäller för oss som importör och distributör till förpacknings & tidningsinsamlingen för den mängd av emballage vi sätter på marknaden för att retursystemet skall fungera. Likadant gäller för elektronik genom el-kretsen. Dessutom är vi ISO-certifierade både för miljö (ISO 14001) och kvalitet (ISO 9001). Allt för att vi ska kunna stå för vårt eget avtryck.

Ladda ner - Verksamhetspolicy Ladda ner - ISO-certifikat Ladda ner - Code of Conduct Ladda ner - Affärsidé Ladda ner - Integritetspolicy