+46 (0)31 - 84 04 50 info@conera.se

I samband med en ny kommunikationsplattform ville Tubus System säkerställa att all deras personal visuellt stärker deras image genom de arbetskläder de bär.

Tubus System´s expertis är rörinfodring med tillhörande kunskap o tjänster. De är sedan länge en väl etablerad aktör i Sverige och expanderar nu kraftigt ute i Europa.

ConEras uppdrag var att designa och tillverka plagg som ihop med arbetskläder från etablerade varumärken beställs genom vår webbshop. Utöver detta var en avgörande faktor för att vi fick uppdraget att vi även har en funktionalitet i vår shopp att hantera individuell budget per person.

Tubus +170 anställda hanteras i vår webbshop med egna profiler. Beställaren ser vilka storlekar respektive person använder samt vilka kläder de får beställa beroende på kategori de tillhör såsom exempelvis ”montör”, ”servicetekniker” eller ”försäljning”. I varje profil visas vad de spenderat under budgetperioden i relation till angiven budget. På så sätt hjälper ConEras webbshop till att följa budget och skapa förståelse för deras behov över tiden.

I samma plattform som plagg administreras finns även traditionell produktmedia. Sammantaget hjälper ConEras webbshop till att säkerställa att deras varumärke exponeras på rätt sätt från – både på kläder och produkter.

Resultatet är bättre koll på budget samt högre visuell impact, både på deras befintliga marknader men även från dag ett när de etablerar sig på en ny marknad.