+46 (0)31 - 84 04 50 info@conera.se

När Tanka i Sverige AB upphandlade leverantör för produktmedia gentemot sina 163 Tanka-stationer och 63 Tvätta-anläggningar föll valet på ConEra. Under sommaren 2019 arbetades det med att ta fram produktmedia samt att anpassa ConEras digitala plattform för beställningshantering. Idag är alla anpassningar klara och produkter finns klara att beställa i tankas unika webshop.

  • Vi utvecklade vår första webbshop för produktmedia 2002 och har sedan dess förfinat och anpassat den efter våra kunders behov. Redan från början valde vi att satsa på online statistik och rapporter, något som vi ihop med våra kunder värderar högt och som ligger till grund för att kunna göra korrekta prognoser för inköp.

Det mesta i vår bransch får lägre pris vid större volyminköp, men ingen vill ju ha produkter i lager som inte rör sig och som blir svarte Petter. Utmaningen finns i att hitta rätt balans och det är där vi valt att investera i kunskap genom statistik/uppföljning genom åren. Tack vare att vi sedan länge har valt hur vi sorterar all data in, har vi idag en mkt god förmåga att få relevant data ut. Detta för att kunna göra korrekta och säkra estimeringar, säger Henrik Zetterström, VD på ConEra.

Kunden utför sina köp i webbshopen och ConEra sköter all hantering och distribution från eget lager.

  • Vi ser med spänning fram emot att detta nya upplägg kommer avlasta vår centrala organisation samtidigt som vi höjer servicenivån , både internt och mot våra kunder. En hörnsten i att avtalet föll på ConEra var att deras webbaserade plattform upplevs som solid, enkel och trygg att jobba med, dessutom har de stort fokus på statistik vilket blir ett bra hjälpmedel i våra beslut på kommande inköp, säger Annika Cederlund, marknadsansvarig, Tanka i Sverige AB.Kontakt: Henrik Zetterström, tel. 0705-87 68 02, henrik.zetterstrom@conera.se