+46 (0)31 - 84 04 50 info@conera.se

Stena fright gembåt

2013 sökte Stena Line Freight en samarbetspartner som kunde leverera en anpassad totallösning för den europiska marknaden. I deras behovsbild ingick att proaktivt ta fram relevanta förslag på produkter, att kunna design egna produkter, hantera produktframtagning, erbjuda lagerhantering och webbshop. Från start till mål hanterar ConEra allt detta i egen regi och efter utvärdering av olika leverantörer skrevs avtal med ConEra i november 2013.