+46 (0)31 - 84 04 50 info@conera.se
SvensktNärlingsliv pin

Beskrivning

Svenskt Näringslivs vision lyder: "Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd". Organisationen företräder 60 000 små- och medelstora företag och driver en mängd frågor relaterade till medlemmarnas behov. ConEra tar löpande fram förslag på produkter som stödjer olika projekt och event som genomförs. Skisser för utvärdering är alltid ett första steg i processen som leder vidare till en fas av utvärdering samt framtagning av prover innan beslut på produkt tas. Exempel på produkter är användarvänliga basprodukter som stödjer syftet med aktiviteten samt gåvor till talare och föreläsare. Inom organisationen finns även ett antal avdelningar såsom ekonomifakta, tidningen entreprenör, försäkringsinformation samt Industriarbetarförbudet – vilka också har liknande behov. Genomgående är alltid kraven alltid höga på förmågan att ta fram förslag, tillföra kunskap i utvärderingsfasen samt att kunna garantera en hög & jämn kvalité på tjänst och produkt. I samtliga steg är ConEras ISO-certifiering en kvalitetssäkring.

Datum:

Klient:

Färdigheter:

Kategori:

Jag vill veta mer    Namn


    Telefon


    E-postadress


    Meddelande